Penafian IPP

IPP merupakan sesuatu pentas untuk menghubungi pengguna yang ingin cari pinjaman peribadi dengan syarikat-syarikat yang menawar pinjaman tersebut. Setiap permohonan yang diisi dihantar terus kepada syarikat yang berkenaan tanpa diproses atau dikendalikan oleh iPP. iPP sendiri tidak mengeluarkan pinjaman peribadi ataupun memegang apa-apa kaitan dengan syarikat-syarikat yang disenaraikan.

iPP akan cuba sedaya upaya untuk memastikan pengalaman pemohonan yang lancar, selamat, dan telus, namun iPP tidak menanggung sebarang tanggungjawab di atas tindakan pemohon atausyarikat yang menggunakan laman kami. Pengguna digalakkan meninggalkan “review” atau komen untuk berkongsi pengalaman dengan orang lain yang mungkin sedang mempertimbangkan memohon pinjaman peribadi melalui syarikat yang sama.